Rozpoczęcie prac budowlano – instalacyjnych w salach kinowych.

Zadaniem AMB Group było zaprojektowanie oraz wyremontowanie sali kinowej. Wykonane prace to – prace demontażowe, odkrywkowe oraz rozbiórkowe.

Modernizacja Kina Baśń celem poprawy warunków funkcjonowania instytucji filmowych w Miejskim Ośrodku Kultury. Zakończenie prac związanych z wykonaniem modernizacji akustycznej sali widowiskowej w zakresie wymiany istniejących okładzin ściennych na akustyczne okładziny ścienne stosowanych obiektach kinowych.