Modernizacja Kina Baśń celem poprawy warunków funkcjonowania instytucji filmowych w Miejskim Ośrodku Kultury. Zakończenie prac związanych z wykonaniem modernizacji akustycznej sali widowiskowej w zakresie wymiany istniejących okładzin ściennych na akustyczne okładziny ścienne stosowanych obiektach kinowych.